รายงานผล

กรณีโหลดไม่ขึ้นกดที่ปุ่มนี้ => Downloads

กรณีโหลดไม่ขึ้นกดที่ปุ่มนี้ => Downloads

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564


กรณีโหลดไม่ขึ้นกดที่ปุ่มนี้ => Downloads

ข้อมูลเชิงสถิติจากระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 2564


กรณีโหลดไม่ขึ้นกดที่ปุ่มนี้ => Downloads

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565


กรณีโหลดไม่ขึ้นกดที่ปุ่มนี้ => Downloads

ข้อมูลเชิงสถิติจากระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 2565


กรณีโหลดไม่ขึ้นกดที่ปุ่มนี้ => Downloads